نظریه‌هایی درباره شهرهایی در قلمرو فرهنگ اسلامی/ اشرف‌السادات باقری

کتاب  نظریه هایی درباره شهرهای قلمرو فرهنگ اسلامی خرید اینترنتی کتاب

شهر اسلامی!

برایم جالب بود این همه پژوهش‌گر داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته‌اند و این همه نظریات متنوع داریم. انواع نظریاتی که با «شهر اسلامی» مخالف بودند تا انواع نظریاتی که با «شهر اسلامی» موافق بودند.

فصولی هم در چیستی و چگونگی ویژگی‌های شهر اسلامی دارد. فصل پایانی هم به وقف پرداخته است.

از نظر شکلی و نگارش،‌ کتاب را نپسندیدم. اما از جهت محتوا، سودمند بود.

این‌جا مفصل درباره کتاب نوشته است.

اطلاعات کتاب‌شناختی اثر:

عنوان کامل کتاب:

نظریه‌هایی درباره شهرهای قلمرو فرهنگ اسلامی

نویسنده:

اشرف‌السادات باقری

ناشر

مؤسسه انتشارات امیرکبیر (تهران)


چاپ اول، ۱۳۸۶، قطع رقعی، ۱۹۰۰ تومان.


به زودی در قفسه:
کتاب «نظریه رمان»؛ حسین پاینده (نشر نظر- نیلوفر)