#داستان جایزه تابستانی یک زندگی ساده و دوست‌داشتنی را برای #نوجوانان روایت می‌کند.

#رضا_وحید

نشر #جمکران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: