#جمال_یزدانی با «در مکتب مصطفی» الگوی #شهید_مصطفی_صدرزاده را در #تربیت #نیروی_انسانی در #تشکل‌های مردمی (#مسجد، #هیئت، #پایگاه_بسیج) بررسی می‌کند.

۱۰۴ ص، نشر #راهیار

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: