کتاب شهید محمد بلباسی زین اب» را می‌توانید با کد #تخفیف abn28hm به قیمت ۲۴۰۰۰ تومان (به جای ۴۰۰۰۰ تومان) خریداری کنید. #ارسال_رایگان

به مدت محدود

#مدافعان_حرم

#شهدا

خرید: https://basalam.com/digiketab/product/177091?ref=w...