اثر انگشت #خاطرات و وصایای #شهدا است درباره #انتخابات؛ کوتاه و گویا. تطابق سیره شهدا با بیانات امامین انقلاب اسلامی به نحو خوبی منعکس شده است.

هنوز نمی‌دانید در انتخابات چه باید کرد؟ راه را با این ستاره‌ها می‌شود پیدا کرد.

نشر #حماسه_یاران

خرید:

https://bit.ly/2uvbRiG

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: