مدتی بود می‌خواستم کتاب بیشعوری را بخوانم تا ببینم چرا پرفروش شده. بالاخره خواندم!

۱. بیشعوری مدنظر این کتاب، توهین نیست. بلکه نوعی اختلال روانی شخصیت و آسیب اجتماعی است. این کتاب در پی توضیح و درمان این مشکل است. البته نویسنده تخصصی در روانشناسی ندارد!

۲. محتوای حاشیه‌‌ای کتاب مناسب فرهنگ بومی و دینی ما نیست.

۳. روان است و با نثر ساده و طنز مخاطب را به دنبال خود می‌کشد. البته مفصل نیست؛ مختصر و مفید هم.

۴. مهم‌ترین مشکل کتاب به نظرم شیوه نویسنده در تحقیر غیرقابل‌قبول روح انسانی خواننده است. انسان را باید به ارزش وجودی‌اش واقف ساخت تا به سرمنزل مقصود برسد.

خرید با تخفیف ویژه:

https://b2n.ir/kb50

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: