همین که به دستم رسید، خواندم. #خاطرات کوتاه، ناب و درس‌آموز از ابعاد مختلف زندگی و رزم شهید حاج #قاسم_سلیمانی از #کرمان تا #کرملین

از #هیئت و روضه تا #لجمن و جبهه

از مبارزه با آمریکایی‌ها و #داعش تا قضیه دختران کم‌حجاب حاج قاسم!

۲۵۶ صفحه، رقعی، نشر #حماسه_یاران

خرید با تخفیف:

https://b2n.ir/176147

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: