کتاب جدید #رضا_امیرخانی #سفرنامه کره شمالی است. او در سال ۹۷ دوبار به قلب حکومت بسته چشم‌بادامی‌ها رفته و روایت خود را از شباهت‌ها و تفاوت‌های حکومت و مردم آن دیار نوشته است.

خرید:

https://b2n.ir/pung

رقعی، ۳۴۴ صفحه، نشر #افق

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: