محمدجواد در اقدامی متهورانه برای غلبه بر ترس خود به زیرزمین می‌رود. این سرآغاز #رمان هیجان‌انگیز محمدجواد و شمشیر ایلیا است. #فاطمه_مسعودی با رویکردی نو به قرآن، اثر خاطره‌انگیز را خلق کرده است. تقابل شیطان و مسیر رستگاری و نقش امام از نکات جالب توجه این داستان است.

#کتاب_جمکران

رقعی، ۲۲۰ ص

خرید: b2n.ir/kilia

#نوجوانان #رمان_دینی #قرآن

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: