#مهرداد_صدقی به خوبی می‌تواند #طنز_موقعیت بسازد.

او که با آب‌نبات هلدار و... شهرت خوبی پیدا کرده است،‌ در این #رمان به داستان پسری می‌پردازد که در بدو تولد ۱۲ سال سن دارد چون مادر باردارش همه این‌سال‌ها در کما بود و این بارداری کمی بیش از حد طول کشید! او به سفری برای کشف #مفهوم_زندگی می‌رود.

خلاصه در این داستان هم بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما ایرانیان با بزرگ‌نمایی به نقد کشیده می‌شود.

خرید با تخفیف:

https://cutt.ly/krbg

انتشارات #سپیده‌باوران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: