سید علی رهبر

آن روز جانباز شد

معلم مدرسه از ظلم شاه و اعتراض شروع می‌گوید؛ فرار شاه، پیروزی انقلاب، جنگ و همین‌طور مبارزه‌ای که ادامه دارد. انفجار تروریستی مسجد ابوذر و جانبازی آقا به طور ویژه مورد توجه است. در پایان توصیه به شاد کردن دل رهبری از طریق درس خواندن دارد. از کج سلیقگی در انتخاب اسم و طرح جلد بگذریم، بقیه کتاب خوب است.

خرید با تخفیف:

cutt.ly/rahbar

#کتاب_کودک

#شعر

#زهرا_صحافی‌زاده

#انتشارات_سربداران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: