#تازه‌های_نشر

روایت نیروهای عملیاتی و اطلاعاتی #اسرائیل از ۶۰ سال ترورهای موساد، از ترور مبارزان فلسطینی تا ترور #عماد_مغنیه و دانشمندان هسته‌ای و موشکی ایران

ترجمه #وحید_خضاب

#نشر_شهید_کاظمی

#خرید:

nashreshahidkazemi.ir/p694-dp749

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: